?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <title>title 贵阳拓展分享拓展培训的优点和好处 - 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content="璐甸槼鎷撳睍"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢样式--> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/tpl.js"></script> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/menu.js"></script> <!--筑巢样式--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/nav.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/nav.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://nanyan-gifts.com/">򸣲</a></h1> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YH_top"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHtop"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="rk"> 您好,欢迎光临“贵州海岸线户外拓展有限公司”网站! </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22432/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://nanyan-gifts.com','贵阳拓展分享拓展培训的优点和好处 - 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏本站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class=" clearit"></div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="clearit"></div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHnav"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHnav"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中心</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">拓展项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资力量</a></li> <li> <a href="/download/">基地展示</a></li> <li> <a href="/buy/">案例展示</a></li> <li> <a href="/contact/">联系我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="clearit"></div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHbanner" style="width:100%"> <div id="bhz3urjjjqvbs" style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/gyhwtz/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="bantop"> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="clearit"></div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YH_container"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHpages"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHpages_L"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHleft_top"> <h2>新闻中心 <strong> News</strong></h2> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHleft_bottom"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司动?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHleft_top"> <h2>联系我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHleft_bottom"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHcontact"> <p>联系人:李先?/p> <p>򸣲手机: 13595001144,18185181144</p> <p>电话: 0851-85187780</p> <p>邮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳市云岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://nanyan-gifts.com">nanyan-gifts.com</a></p> </div> </div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHpages_R"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHright_tit"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="detail"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="content"> <h3>贵阳拓展分享拓展培训的优点和好处</h3> <h6>来源?a href='http://nanyan-gifts.com/news/119.html'>http://nanyan-gifts.com/news/119.html</a></h6> <h6>发布时间?018-12-14</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><strong><b>贵阳拓展</b></strong>分享<a href="/sztzpx/" target="_blank">拓展培训</a>的优点和好处?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">򸣲随着经济的快速发展,各行各业的市场也在缓慢发展。培训行业的发展也迅速发展,促进了经济的进一步发展。培训机构的发展越来越受到企业的欢迎。现在小编给大家介绍一下企业选择扩张的原因?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">򸣲1. 塑造企业文化氛?通过培训计划,可以更自然地交换角色。在做项目的快乐过程中,除了释放日常工作中的压力,还可以促进员工之间的感情,化解同事之间可以避免的障碍,达到促进团队凝聚力的效果?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">此外,在项目竞争的过程中,我可以提高成员的创造力、合作能力、沟通能力等能力。基于人群的外出培训,考虑到全体员工的培训,不仅是一个教学过程,更是一种特殊的方式无形地感染团队成员,营造和谐、进取、团结的企业文化氛围?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">򸣲2. 弥补传统教育的不?扩展训练作为一种新兴的学习模式,突破了传统学习模式的规则和框架,是在继承传统学习模式的基础上,将学习与经验有机结合起来的世纪飞跃。随着对外拓展训练的发展被越来越多的人了解和喜爱,对外拓展训练的发展也在稳步前进?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">򸣲传统的教育方法采用教与学的形式,这种教学方法带来的实际学习效果并不好。在传统模式下,缺乏的是个体与群体之间的互动与沟通。每个人都想被别人认可,但往往羞于表达出来。面对自己的缺点,大多数人都无法真正理解和认识到自己的问题。发展培训师经常根据每个人的特殊情况进行分析,更好的处理和解决问题,认识到纪律和服从的重要性?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">򸣲三、开启幸福教育新篇章;在拓展训练的过程中,要求学生不断克服各种心理困难,摆脱传统的死板的完成任务的方式和其他有趣的形式,让成员感受到感恩的价值?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">򸣲吸收国外先进的教学经?以教学为主的形式的经?分享,同时根据中国人的心理特点和接受项目调整的内容和教学方?大部分的课程都是选择在户?为学生创造一个开放的和舒适的学习环境,让学生积极参与和体验的过程中,合作,通过相互讨论总结,提高对项目活动的认识和理解,做到真实?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20181214/20181214174440_6203.png" alt="" /><br /> </span> </p></p> </div> <p><div>上一?<a href="120.html">拓展训练的意义是什?对企业的发展有什么作用?</a></div> <div>下一?<a href="118.html">贵阳拓展培训的种类以及拓展培训的项目介绍</a></div> </p> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="left"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="function">【相关标签】:<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%cd%d8%d5%b9'>贵阳拓展</a>,<a href='/key.aspx?k=%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>拓展培训</a>,</div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/125.html" target="_blank">遵义拓展培训公司:大学生拓展训练的好?/a></li> <li><a href="/news/124.html" target="_blank">贵阳拓展培训:能够增强团队凝聚力的活动有哪些</a></li> <li><a href="/news/123.html" target="_blank">贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设</a></li> <li><a href="/news/122.html" target="_blank">拓展培训公司向您推荐适合公司的户外拓展活?/a></li> <li><a href="/news/119.html" target="_blank">贵阳拓展分享拓展培训的优点和好处</a></li> </ul> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="commend_tit"> <h2>相关拓展</h2> </div> <div id="comment_list"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="c_product_b"> <dl> <dt><a href="/supply/62.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418092122.jpg?path=nanyan-gifts.com/uploads/cp/20170418092122.jpg" alt="贵阳有哪些拓展基? /></a></dt> <dd><a href="/supply/62.html">贵阳有哪些拓展基?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/61.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418091904.jpg?path=nanyan-gifts.com/uploads/cp/20170418091904.jpg" alt="贵阳拓展基地" /></a></dt> <dd><a href="/supply/61.html">贵阳拓展基地</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/60.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418091253.jpg?path=nanyan-gifts.com/uploads/cp/20170418091253.jpg" alt="贵州拓展基地" /></a></dt> <dd><a href="/supply/60.html">贵州拓展基地</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/47.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150721035402.jpg?path=nanyan-gifts.com/uploads/cp/20150721035402.jpg" alt="贵州野外徒步露营" /></a></dt> <dd><a href="/supply/47.html">贵州野外徒步露营</a></dd> </dl> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="clearit"></div> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div id="bhz3urjjjqvbs" class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">拓展项目</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机网站</a> | <div id="bhz3urjjjqvbs" class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-20/"></script> Powered by    <p>Copyright© nanyan-gifts.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? 专业提供:<a href="http://nanyan-gifts.com" target="_blank">贵阳拓展</a>,<a href="http://nanyan-gifts.com" target="_blank">贵阳拓展培训</a>?a href="http://nanyan-gifts.com" target="_blank">贵阳拓展公司</a>等服?欢迎来电咨询!   <div id="bhz3urjjjqvbs" class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>򸣲       </p> </div> <div id="bhz3urjjjqvbs" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?48eb23a5403426e0255e0b362f01e85d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?6e1d38f5678b7b397e507a9bff71e1f2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='dml79'></q><tt id='dml79'><dd id='dml79'><noscript id='dml79'><dl id='dml79'><i id='dml79'></i><dd id='dml79'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='dml79'></tr><td id='dml79'></td><q id='dml79'></q><dd id='dml79'></dd><div id='dml79'><button id='dml79'><tfoot id='dml79'><i id='dml79'><dl id='dml79'><i id='dml79'><strike id='dml79'><dt id='dml79'></dt></strike></i></dl></i><pre id='dml79'></pre></tfoot><u id='dml79'></u><small id='dml79'></small></button><tr id='dml79'></tr></div><strike id='dml79'></strike><label id='dml79'></label><button id='dml79'></button><optgroup id='dml79'></optgroup><dd id='dml79'></dd><sup id='dml79'><del id='dml79'><strike id='dml79'><dd id='dml79'></dd></strike></del></sup><fieldset id='dml79'><p id='dml79'></p></fieldset><big id='dml79'><big id='dml79'><address id='dml79'><dl id='dml79'></dl></address><dd id='dml79'></dd><table id='dml79'><abbr id='dml79'><strong id='dml79'><blockquote id='dml79'></blockquote></strong></abbr><td id='dml79'><pre id='dml79'></pre></td></table></big></big><q id='dml79'><abbr id='dml79'><thead id='dml79'></thead></abbr></q><li id='dml79'><q id='dml79'><acronym id='dml79'><dd id='dml79'><td id='dml79'><noframes id='dml79'><tr id='dml79'><strong id='dml79'></strong><small id='dml79'></small><button id='dml79'></button><li id='dml79'><noscript id='dml79'><big id='dml79'></big><dt id='dml79'></dt></noscript></li></tr><ol id='dml79'><option id='dml79'><table id='dml79'><blockquote id='dml79'><tbody id='dml79'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='dml79'></u><kbd id='dml79'><kbd id='dml79'></kbd></kbd></noframes><abbr id='dml79'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='dml79'><button id='dml79'><abbr id='dml79'></abbr></button></thead><button id='dml79'><u id='dml79'><u id='dml79'></u></u><tr id='dml79'><optgroup id='dml79'><dd id='dml79'><dfn id='dml79'><tt id='dml79'><thead id='dml79'><optgroup id='dml79'></optgroup></thead></tt><legend id='dml79'></legend><noframes id='dml79'><b id='dml79'><form id='dml79'></form></b></noframes></dfn><pre id='dml79'></pre></dd></optgroup><dl id='dml79'><big id='dml79'><dd id='dml79'><td id='dml79'><dir id='dml79'></dir></td></dd></big><optgroup id='dml79'></optgroup><dfn id='dml79'></dfn></dl></tr></button><strong id='dml79'></strong><ol id='dml79'><dfn id='dml79'><kbd id='dml79'></kbd></dfn></ol><ul id='dml79'></ul><noframes id='dml79'></noframes><blockquote id='dml79'></blockquote><fieldset id='dml79'></fieldset><sup id='dml79'><p id='dml79'><tt id='dml79'><sup id='dml79'><bdo id='dml79'><ol id='dml79'><sup id='dml79'><dl id='dml79'><em id='dml79'><label id='dml79'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='dml79'></address></sup></tt></p><fieldset id='dml79'><noframes id='dml79'><code id='dml79'><strong id='dml79'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='dml79'></sup><div id='dml79'><pre id='dml79'><select id='dml79'></select><td id='dml79'></td></pre></div><kbd id='dml79'><u id='dml79'></u></kbd><div id='dml79'></div><blockquote id='dml79'></blockquote><q id='dml79'></q><th id='dml79'></th><big id='dml79'></big><address id='dml79'><b id='dml79'><select id='dml79'></select></b></address><code id='dml79'></code><ul id='dml79'><strike id='dml79'></strike></ul><noscript id='dml79'></noscript><pre id='dml79'></pre><div id='dml79'><p id='dml79'></p></div><tfoot id='dml79'></tfoot><thead id='dml79'><bdo id='dml79'></bdo></thead><kbd id='dml79'></kbd><p id='dml79'><fieldset id='dml79'><style id='dml79'></style></fieldset></p><acronym id='dml79'><big id='dml79'><code id='dml79'></code></big></acronym><noframes id='dml79'><fieldset id='dml79'></fieldset></noframes><ol id='dml79'></ol><font id='dml79'></font><td id='dml79'><ol id='dml79'></ol></td><center id='dml79'></center><option id='dml79'></option><legend id='dml79'></legend><big id='dml79'></big><sub id='dml79'><ol id='dml79'><li id='dml79'><label id='dml79'></label></li></ol></sub><i id='dml79'><ol id='dml79'></ol></i><del id='dml79'></del><tr id='dml79'><tr id='dml79'><bdo id='dml79'><form id='dml79'><em id='dml79'></em><ins id='dml79'><center id='dml79'><center id='dml79'></center></center></ins><pre id='dml79'><em id='dml79'></em><abbr id='dml79'><legend id='dml79'><div id='dml79'><center id='dml79'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='dml79'></b><noframes id='dml79'><span id='dml79'></span></noframes><font id='dml79'><ol id='dml79'></ol></font><td id='dml79'><abbr id='dml79'><option id='dml79'><big id='dml79'></big></option></abbr><dfn id='dml79'></dfn></td><form id='dml79'><legend id='dml79'></legend></form><td id='dml79'><strike id='dml79'><blockquote id='dml79'></blockquote></strike></td><sup id='dml79'><fieldset id='dml79'><li id='dml79'></li></fieldset></sup><option id='dml79'></option><thead id='dml79'></thead><del id='dml79'></del><b id='dml79'><tfoot id='dml79'></tfoot><i id='dml79'></i></b><sup id='dml79'></sup><thead id='dml79'></thead><kbd id='dml79'></kbd><acronym id='dml79'><strike id='dml79'></strike></acronym><table id='dml79'><select id='dml79'></select></table><strong id='dml79'></strong><center id='dml79'></center><p id='dml79'><b id='dml79'><bdo id='dml79'><span id='dml79'></span></bdo></b></p><tr id='dml79'><form id='dml79'><strong id='dml79'><dir id='dml79'></dir></strong><th id='dml79'></th></form><strong id='dml79'><select id='dml79'></select></strong></tr><form id='dml79'><pre id='dml79'></pre></form><code id='dml79'></code><optgroup id='dml79'></optgroup><strong id='dml79'><td id='dml79'><table id='dml79'><legend id='dml79'><legend id='dml79'><big id='dml79'><fieldset id='dml79'><q id='dml79'><tfoot id='dml79'><big id='dml79'><tt id='dml79'><thead id='dml79'></thead></tt></big><p id='dml79'></p><button id='dml79'><table id='dml79'><ins id='dml79'></ins><tt id='dml79'><li id='dml79'><thead id='dml79'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='dml79'><td id='dml79'></td><tfoot id='dml79'></tfoot></tr><strong id='dml79'><span id='dml79'><dfn id='dml79'></dfn><bdo id='dml79'><thead id='dml79'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='dml79'></button><ol id='dml79'><font id='dml79'><blockquote id='dml79'><center id='dml79'></center></blockquote></font></ol><strong id='dml79'></strong><dl id='dml79'><legend id='dml79'></legend><sub id='dml79'><small id='dml79'></small></sub></dl><style id='dml79'></style><pre id='dml79'><code id='dml79'></code></pre><big id='dml79'></big><font id='dml79'></font><bdo id='dml79'></bdo><dfn id='dml79'><dd id='dml79'><button id='dml79'><strike id='dml79'><div id='dml79'><div id='dml79'><legend id='dml79'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='dml79'><q id='dml79'></q></optgroup></dd><ol id='dml79'><q id='dml79'><dfn id='dml79'><button id='dml79'><tbody id='dml79'><tbody id='dml79'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='dml79'></dl><fieldset id='dml79'></fieldset><u id='dml79'></u><div id='dml79'><ins id='dml79'></ins></div><strong id='dml79'></strong><center id='dml79'></center><strong id='dml79'></strong><small id='dml79'></small><td id='dml79'><q id='dml79'><q id='dml79'><b id='dml79'><optgroup id='dml79'></optgroup></b></q><ol id='dml79'><bdo id='dml79'></bdo></ol><dd id='dml79'><th id='dml79'></th></dd><blockquote id='dml79'></blockquote><ul id='dml79'><style id='dml79'></style></ul></q></td><noscript id='dml79'></noscript><ol id='dml79'></ol><p id='dml79'></p><strong id='dml79'><big id='dml79'></big><strike id='dml79'><q id='dml79'><sup id='dml79'></sup></q></strike></strong><p id='dml79'><thead id='dml79'><acronym id='dml79'><tfoot id='dml79'><kbd id='dml79'></kbd><form id='dml79'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='dml79'></fieldset><b id='dml79'><dt id='dml79'></dt></b><sup id='dml79'></sup><label id='dml79'></label><noframes id='dml79'><ins id='dml79'></ins></noframes><td id='dml79'></td><dfn id='dml79'></dfn><font id='dml79'><style id='dml79'></style></font><tr id='dml79'><td id='dml79'></td></tr><dfn id='dml79'><ul id='dml79'></ul></dfn><tr id='dml79'></tr><abbr id='dml79'></abbr><strong id='dml79'></strong><dt id='dml79'></dt><span id='dml79'><label id='dml79'><td id='dml79'></td></label><address id='dml79'></address></span><label id='dml79'><bdo id='dml79'><dt id='dml79'><dl id='dml79'></dl></dt></bdo></label><abbr id='dml79'><optgroup id='dml79'></optgroup></abbr><code id='dml79'></code><address id='dml79'><thead id='dml79'></thead></address><td id='dml79'><style id='dml79'><tbody id='dml79'></tbody><strong id='dml79'></strong></style></td><ul id='dml79'><ul id='dml79'></ul></ul><del id='dml79'></del><th id='dml79'><option id='dml79'><legend id='dml79'></legend></option></th><b id='dml79'></b><i id='dml79'><noscript id='dml79'></noscript></i><q id='dml79'></q><select id='dml79'></select><option id='dml79'></option><optgroup id='dml79'><big id='dml79'></big></optgroup><noframes id='dml79'><acronym id='dml79'><em id='dml79'></em><td id='dml79'><div id='dml79'></div></td></acronym><address id='dml79'><big id='dml79'><big id='dml79'></big><legend id='dml79'></legend></big></address></noframes><ul id='dml79'></ul><abbr id='dml79'><p id='dml79'><small id='dml79'><bdo id='dml79'><code id='dml79'><i id='dml79'><legend id='dml79'></legend></i><sub id='dml79'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='dml79'></noscript><tr id='dml79'></tr><select id='dml79'><button id='dml79'><dfn id='dml79'><p id='dml79'></p><q id='dml79'></q></dfn></button><noframes id='dml79'></noframes><b id='dml79'></b></select><font id='dml79'></font><option id='dml79'></option><fieldset id='dml79'></fieldset><noframes id='dml79'><i id='dml79'><div id='dml79'><ins id='dml79'></ins></div></i></noframes><tr id='dml79'></tr><label id='dml79'><small id='dml79'></small><b id='dml79'></b></label><noscript id='dml79'><tr id='dml79'></tr><div id='dml79'></div><noscript id='dml79'></noscript><tr id='dml79'></tr></noscript><center id='dml79'></center><dl id='dml79'></dl><blockquote id='dml79'></blockquote><pre id='dml79'><dl id='dml79'><noframes id='dml79'><i id='dml79'></i></noframes><dt id='dml79'></dt></dl><label id='dml79'><dfn id='dml79'></dfn></label></pre><dir id='dml79'></dir><strike id='dml79'></strike><thead id='dml79'></thead><span id='dml79'></span><i id='dml79'></i><font id='dml79'></font><style id='dml79'></style><font id='dml79'></font><td id='dml79'><select id='dml79'><b id='dml79'><address id='dml79'><noscript id='dml79'><acronym id='dml79'></acronym></noscript></address><style id='dml79'><tbody id='dml79'></tbody></style></b></select><ul id='dml79'><thead id='dml79'></thead></ul></td><strike id='dml79'><dt id='dml79'></dt></strike><dfn id='dml79'></dfn><dir id='dml79'><b id='dml79'></b><font id='dml79'></font></dir><ul id='dml79'></ul><q id='dml79'></q><acronym id='dml79'></acronym><center id='dml79'><strong id='dml79'></strong></center><ins id='dml79'><label id='dml79'></label><span id='dml79'></span></ins><li id='dml79'><blockquote id='dml79'></blockquote></li><th id='dml79'><table id='dml79'></table></th><tfoot id='dml79'></tfoot><ins id='dml79'></ins><table id='dml79'></table><noscript id='dml79'><del id='dml79'><ol id='dml79'><center id='dml79'><ul id='dml79'></ul><div id='dml79'></div></center></ol></del></noscript><strong id='dml79'><legend id='dml79'></legend><td id='dml79'></td></strong><font id='dml79'><font id='dml79'></font></font><noscript id='dml79'><em id='dml79'><form id='dml79'><sub id='dml79'></sub></form><bdo id='dml79'></bdo></em></noscript><address id='dml79'></address><center id='dml79'><del id='dml79'></del><sup id='dml79'></sup></center><kbd id='dml79'></kbd><font id='dml79'><b id='dml79'></b><table id='dml79'></table><blockquote id='dml79'></blockquote></font><big id='dml79'><q id='dml79'><center id='dml79'><button id='dml79'></button></center></q></big><i id='dml79'><form id='dml79'><option id='dml79'></option><dir id='dml79'><thead id='dml79'></thead></dir></form><tr id='dml79'><strike id='dml79'><noframes id='dml79'><dl id='dml79'></dl></noframes></strike><dt id='dml79'></dt></tr></i><dfn id='dml79'></dfn><tbody id='dml79'></tbody><select id='dml79'><dir id='dml79'><noscript id='dml79'><th id='dml79'><strike id='dml79'></strike><small id='dml79'></small></th></noscript><tbody id='dml79'><em id='dml79'><optgroup id='dml79'></optgroup><style id='dml79'><tr id='dml79'></tr><address id='dml79'></address></style></em></tbody><code id='dml79'><noscript id='dml79'><ins id='dml79'><font id='dml79'></font></ins></noscript></code></dir><p id='dml79'></p><dl id='dml79'></dl></select><form id='dml79'><bdo id='dml79'></bdo><optgroup id='dml79'><tbody id='dml79'></tbody></optgroup><blockquote id='dml79'><button id='dml79'><pre id='dml79'><li id='dml79'><tfoot id='dml79'><kbd id='dml79'></kbd></tfoot><fieldset id='dml79'><dd id='dml79'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='dml79'></table><span id='dml79'><dl id='dml79'></dl></span></blockquote></form><em id='dml79'><small id='dml79'><blockquote id='dml79'></blockquote></small></em><tfoot id='dml79'></tfoot><del id='dml79'><pre id='dml79'></pre></del><em id='dml79'><acronym id='dml79'><th id='dml79'></th></acronym></em><fieldset id='dml79'></fieldset><code id='dml79'><noframes id='dml79'></noframes></code><form id='dml79'><optgroup id='dml79'><dir id='dml79'></dir></optgroup></form><strong id='dml79'></strong><ins id='dml79'><option id='dml79'></option></ins><dd id='dml79'></dd><span id='dml79'><tbody id='dml79'></tbody></span><strong id='dml79'><pre id='dml79'><form id='dml79'></form></pre></strong><li id='dml79'><abbr id='dml79'><dir id='dml79'></dir><acronym id='dml79'></acronym></abbr></li><ol id='dml79'></ol><strike id='dml79'></strike><label id='dml79'></label><legend id='dml79'><address id='dml79'><thead id='dml79'><tr id='dml79'></tr></thead></address><dt id='dml79'></dt></legend><thead id='dml79'></thead><ins id='dml79'><big id='dml79'></big></ins><kbd id='dml79'></kbd><center id='dml79'><acronym id='dml79'></acronym><code id='dml79'></code></center><ul id='dml79'><pre id='dml79'></pre></ul><style id='dml79'><dt id='dml79'><noframes id='dml79'></noframes></dt><sub id='dml79'></sub><b id='dml79'></b></style></div></html>